Recente Projecten

Ondanks dat Nika Coaching nog geen jaar oud is heb ik al meerdere individuen en organisaties kunnen ondersteunen met hun persoonlijke coaching en HR-adviezen. Hieronder een klein overzicht van eerder succesvol uitgevoerde projecten:

” Ambitie in Ondernemen”

Namens het Genootschap van de Bakkerij heb ik mee mogen werken aan de pilot “Ambitie in Ondernemen”. Dit traject is een samenwerking met Interventietraject JADS, Vu Amsterdam, Antwerpen Management School en MKB Nederland.

Meerdere bakkerijondernemers hadden zich aangemeld voor deze pilot, om zo hun onderneming naar een hoger doel te doen leiden.

Mijn persoonlijke rol hierin was het maken van een analyse van de verschillende bakkersondernemingen op basis van de huidige stand van zaken en nieuwe uitdagingen. Deze informatie, vergaard uit verschillende gesprekken met de desbetreffende ondernemer, geeft mij als persoonlijk coach diverse inzichten om zowel de sterke punten als de verbeterpunten van de ondernemer, zijn werknemers en de onderneming aan het licht te brengen. Vervolgens wordt er door mij een sterk individueel plan gemaakt om een succesvolle samenwerking te kunnen bewerkstelligen en de vastgestelde doelen te bereiken.

Niet alleen de ondernemers hebben hiervan geleerd, ook ik heb ontdekt hoe het is om het coachen van verschillende vraagstukken in de praktijk uit te voeren.

Over het algemeen kan naar mijn mening gezegd worden dat het traject geslaagd is, ik heb nog steeds uitvoerig contact met meerdere ondernemers aangaande de vorderingen van de bakkersonderneming. Dit geeft mij goede moed en ik kijk uit naar een toekomst vol nieuwe samenwerkingen.

Kijk op de toekomst

Momenteel wordt er aan meerdere trajecten vanuit de Bakkers industrie een vervolg gegeven. Naast de focus op bakkerijen in Nederland, kan ik met trots mededelen dat er nu ook wordt gekeken om de verschillende trajecten en samenwerkingen toe te passen binnen de Hoveniers branche.

Samenwerkingen met: